Opgave 1: Zeg het met 😛😎😉

Lisa Hilte & Reinhild Vandekerckhove (UAntwerpen)

Chatgesprekken, zeker informele, bevatten tegenwoordig tal van emoji. Anders dan de naam lijkt te suggereren drukken deze emoji veel meer dan alleen emoties uit. Taalkundigen onderscheiden tegenwoordig minstens vijf verschillende functies die emoji in chatgesprekken kunnen hebben:

  • Emotionele marker: de emoji drukken basisemoties/gevoelens uit ten opzichte van de inhoud van het chatbericht (bv. verrast gezicht met open mond)
  • Pragmatische marker: de emoji geven aan hoe een bericht door de ontvanger moet worden geïnterpreteerd: ernstig of niet, ironisch, minder dwingend… (bv. knipoog om ironie te signaleren, smiley om een bevel af te zwakken)
  • Sociale marker: de emoji bevestigen een sterke band of vertrouwdheid tussen de gesprekspartners, zoals hechte vriendschap of liefde (bv. hartjes)
  • Structurele marker: de emoji nemen de functie van leestekens over en nemen dan oo(bv. smileys aan het eind van een zin, in de plaats van een punt)
  • Referentiële marker: de emoji verwijzen rechtstreeks naar een object (bv. voetbalicoontje)

Lees nu onderstaande chatuitingen en onderzoek de functie van de gebruikte emoji.

  1. onze vlucht duurt VIER uur! ✈️😫🤢
  2. Wij moeten morgen al om 7u20 op school zijn 😑 Jullie ook?
  3. ik ben benieuwd 🥰🥰🥰
  4. straks wordt wiskunde nog mijn lievelingsvak 😅🤪
  5. Om hoe laat willen jullie eten? 🍕🍟🍕🍟🍕
  6. Stuurt gij nog die samenvatting van geschiedenis? 😇

 

Vraag 1.1
Duid in het rooster op het antwoordblad met een X aan welke functies de emoji hebben. Bestudeer per uiting steeds alle emoji (zin 1, 3, 4 en 5 bevatten meerdere emoji). Opgelet: emoticons kunnen meerdere functies tegelijkertijd hebben.

 Emotionele
marker
Pragmatische
marker
Sociale
marker
Structurele
marker
Referentiële
marker
AX   X
BX  X 
C  XX 
D X X 
E    X
F X   

A. Onze vlucht duurt VIER uur! ✈️😫🤢

  • Emotionele marker: JA. Het tweede emoticon drukt een eenduidige negatieve emotie uit over de lange vlucht, en het derde emoticon visualiseert een misselijk gevoel.
  • Pragmatische marker: NEE. De emoji geven niet aan dat de uiting bv. lacherig/ironisch/… moet worden geïnterpreteerd, ze verzachten de boodschap niet, …
  • Sociale marker: NEE. De emoji drukken geen duidelijke sterke band/vertrouwdheid tussen de gesprekspartners uit.
  • Structurele marker: NEE. Er is al punctuatie (uitroepteken) aanwezig aan het eind van de zin.
  • Referentiële marker: JA. Het vliegtuigicoon verwijst letterlijk naar een vliegtuig/vlucht.

B. Wij moeten morgen al om 7u20 op school zijn 😑 Jullie ook? 

  • Emotionele marker: JA. Het emoticon drukt een duidelijke negatieve emotie uit over het vroege uur.
  • Pragmatische marker: NEE. Het emoticon geeft niet aan dat de uiting bv. lacherig/ironisch/… moet worden geïnterpreteerd, het verzacht de boodschap niet, …
  • Sociale marker: NEE. Het emoticon drukt geen duidelijke sterke band/vertrouwdheid tussen de gesprekspartners uit.
  • Structurele marker: JA. Het emoticon fungeert als leesteken tussen de twee zinnen.
  • Referentiële marker: NEE. Het emoticon verwijst niet rechtstreeks naar een object.

C. ik ben benieuwd 🥰🥰🥰

  • Emotionele marker: NEE. De emoji drukken geen duidelijke basisemotie uit ten opzichte van de inhoud van het chatbericht.
  • Pragmatische marker: NEE. De emoji geven niet aan dat de uiting bv. lacherig/ironisch/… moet worden geïnterpreteerd, ze verzachten de boodschap niet, …
  • Sociale marker: JA. De emoji drukken expliciet een sterke band (liefde, hechte vriendschap) tussen de gesprekspartners uit.
  • Structurele marker: JA. De emoji fungeren als leesteken aan het eind van de zin.
  • Referentiële marker: NEE. De emoji verwijzen niet rechtstreeks naar een object.

D. straks wordt wiskunde nog mijn lievelingsvak 😅🤪

  • Emotionele marker: NEE. De emoji drukken geen duidelijke basisemotie uit ten opzichte van de inhoud van het bericht.
  • Pragmatische marker: JA. De emoji geven aan dat de uiting ironisch moet worden geïnterpreteerd.
  • Sociale marker: NEE. De emoji drukken geen duidelijke sterke band/vertrouwdheid tussen de gesprekspartners uit.
  • Structurele marker: JA. De emoji fungeren als leesteken aan het eind van de zin.
  • Referentiële marker: NEE. De emoji verwijzen niet rechtstreeks naar een object.

E. Om hoe laat willen jullie eten? 🍕🍟🍕🍟🍕

  • Emotionele marker: NEE. De emoji drukken geen emotie uit.
  • Pragmatische marker: NEE. De emoji geven niet aan dat de uiting bv. lacherig/ironisch/… moet worden geïnterpreteerd, ze verzachten de boodschap niet, …
  • Sociale marker: NEE. De emoji drukken geen duidelijke sterke band/vertrouwdheid tussen de gesprekspartners uit.
  • Structurele marker: NEE. Er is al punctuatie (vraagteken) aanwezig aan het eind van de zin.
  • Referentiële marker: JA. De emoji verwijzen rechtstreeks naar de maaltijd die zal worden gegeten.

F. Stuurt gij nog die samenvatting van geschiedenis? 😇

  • Emotionele marker: NEE. Het emoticon drukt geen duidelijke basisemotie uit.
  • Pragmatische marker: JA. Het emoticon verzacht de vraag.
  • Sociale marker: NEE. Het emoticon drukt geen duidelijke sterke band/vertrouwdheid tussen de gesprekspartners uit.
  • Structurele marker: NEE. Er is al punctuatie (vraagteken) aanwezig aan het eind van de zin.
  • Referentiële marker: NEE. Het emoticon verwijst niet rechtstreeks naar een object.