De finale 2023

Charlotte Schravendijk wint Olympiade Nederlands 2023

Charlotte Schravendijk van het Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft de Olympiade Nederlands 2023 gewonnen. Acht middelbare scholieren uit Nederland en Vlaanderen presenteerden tijdens de finale hun onderzoek dat ze als finaleopdracht hadden uitgevoerd. Winnares Schravendijk onderzocht of volwassenen minder goed een taal leren als het taalaanbod fouten bevat. Ze hoopt hiermee dat kinderen met taalontwikkelingsstoornissen beter geholpen kunnen worden bij het leren van taal. De jury prees Schravendijk om de wetenschappelijke kwaliteit van haar onderzoek en om de zeer heldere en aansprekende presentatie ervan. Schravendijk ontving een geldbedrag, een boekenpakket en een e-reader.

Van links naar rechts op de foto staan: Lieve Bastiaansen, Vigdis Audenaert, Maya B. Calem, Thomas Hoogland en Diederik Danneels. De foto’s zijn gemaakt door Ronnie Zeemering.

De tweede prijs ging naar Maya B. Calem uit Sint-Niklaas die onderzoek deed naar de genreverschillen tussen blij- en treurspel in zeventiende-eeuws theater. Theun Koning werd derde met zijn onderzoek naar anti-rookcampagnes bij middelbare scholieren. 

Juryvoorzitter Ninke Stukker prees de winnende posters als “een mooie weergave van de studie Nederlands, waar zowel taalkunde, letterkunde als taalbeheersing onderzocht werden.”

De finalisten presenteerden hun onderzoeksresultaten op een postermarkt aan een jury, bestaande uit Neerlandici uit Nederland en Vlaanderen die werkzaam zijn in de wetenschap of de praktijk. 

De Olympiade Nederlands is een jaarlijkse wedstrijd voor middelbare scholieren die interesse hebben in de Nederlandse taal en cultuur en werd ditjaar georganiseerd door het team Profielversterking Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen. De finale vond op 12 mei  plaats in Groningen. In februari deden ruim 750 scholieren mee aan de voorronde die bestond uit een schriftelijke toets met uitdagende taalvragen. De beste acht scholieren werden geselecteerd om deel te nemen aan het vervolgtraject. Onder begeleiding van academici hebben zij een onderzoek uitgevoerd op het gebied van de neerlandistiek.

De prijsuitreiking was een feestelijke middag waarop de Nederlandse taal werd gevierd. Zo was er ook een gastoptreden van dichter en performer Theo Danes en een interview met muzikant en schrijver Aafke Romeijn.