Informatie Nederland

Op 5 februari 2020 vindt tussen 14.00 uur en 16.00 uur de eerste ronde van de Olympiade Nederlands plaats. Precies tegelijk met die in Vlaanderen, die op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen georganiseerd zal worden. Omdat de reistijden voor deelnemers in Nederland langer zullen zijn, organiseren we in Nederland geen voorronde op een centrale locatie. In de plaats daarvan leggen de leerlingen de schriftelijke proef in de klas af in het bijzijn van de docent aan wie de vragen elektronisch bezorgd zullen worden.

Talent en inzet beloont de Olympiade graag met mooie prijzen: 

*De Vlaming en de Nederlander die het hoogst scoren op de schriftelijke proef krijgen een onvergetelijke cultuurreis aangeboden. Meer details volgen nog, maar we kunnen alvast verklappen dat de Vlaamse winnaar naar Nederland spoort en de Nederlandse winnaar naar Vlaanderen.
*
De beste kandidaten stromen door naar de onderzoeksproef, waar ze kans maken op onder meer e-readers en cultuurtickets.
*De Olympiade brengt het Nederlands naar de klas. Onder de deelnemende scholen worden enkele aantrekkelijke auteurslezingen verloot.