Drukken emoji (alleen maar) emoties uit?

Finalist: Liezel Dewaegheneire
Mentoren: prof. dr. Reinhild Vandekerckhove en dr. Lisa Hilte

Waarom gebruiken we emoji als we online converseren?  Het meest voor de hand liggende antwoord luidt: om emoties uit te drukken. We gebruiken emoji namelijk om te compenseren voor de afwezigheid van allerlei vormen van niet-verbale expressie (bv. gelaatsuitdrukkingen). Wie enigszins vertrouwd is met het taalgebruik en de interactiepatronen op sociale media, kan echter al vermoeden dat emoji veel meer te bieden hebben. Toch zijn de precieze betekenissen van emoji niet altijd makkelijk te vatten: ze zijn best wel gelaagd en ambigu. Samen met haar mentoren gaat Liezel aan de slag op sociale-media-data.  Ze stelt een klein corpus samen (bv. met Messenger-, WhatsApp- of Instagramberichten) en onderzoekt aan de hand van concrete voorbeelden hoe leeftijdsgenoten of familieleden emoji inzetten.  Liezel en haar mentoren bekijken ook wat eerdere studies over dit onderwerp opgeleverd hebben.  Zo proberen ze uiteindelijk tot een goed onderbouwde classificatie van de functies en betekenissen van emoji te komen.