De afdeling Antwerpen-Land van Ryen (van de Orde van den Prince)  is sponsor van de Olympiade Nederlands

Sterke vriendschap, altijd respect, steeds tolerant, veel cultuur

De afdeling Antwerpen Land van Ryen komt elke eerste dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) bij elkaar voor een lezing gevolgd door een diner. Er wordt op elke bijeenkomst een eminent én erudiet spreker (af en toe ook uit eigen rangen) uitgenodigd die een breed maatschappelijk dan wel breed cultureel thema behandelt en daarover daarna in discussie gaat met de aanwezigen.

De afdeling Land van Ryen telt momenteel 57 leden afkomstig uit de academische, culturele, medische, juridische, diplomatieke of bedrijfswereld. De leden hebben (of hadden) allemaal een verantwoordelijke functie in hun professionele loopbaan en hebben interesse voor kunst, cultuur in de brede zin, taal en maatschappij. Op de maandelijkse bijeenkomsten zijn ook de partners van de leden altijd welkom. Het werkjaar wordt in juni afgesloten met een daguitstap (Den Haag, Rijsel, Maastricht, Delft…). Indien mogelijk wordt dan ook verbroederd met de plaatselijke afdeling van de Orde van den Prince.

De  afdeling Land van Ryen heeft in het verleden diverse projecten  ter ondersteuning van de Nederlandse taal en cultuur gesponsord.

Wie lid wil worden van de afdeling dient formeel door 2 peters/meters te  worden voorgedragen. Het aspirant-lid kan aanwezig zijn op de bijeenkomsten van september, oktober en november om kennis te maken met de sfeer en  het reilen en zeilen van het Land van Ryen. In december stemmen de leden dan over het al of niet aanvaarden van het aspirant-lid. In januari volgt de plechtige inauguratie van nieuwe leden.

De bijeenkomsten van Land van Ryen vinden plaats in de Academische Club in het Hof van Liere  van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 B te 2000 Antwerpen.