Persbericht

21 februari 2020

Vijf Vlaamse jongeren halen finale Olympiade Nederlands

Vijf Vlaamse scholieren treden op 25 april 2020 aan in de internationale finale van de Olympiade Nederlands. Zij haalden de hoogste scores op de schriftelijke proef die eerder deze maand aan de Universiteit Antwerpen werd georganiseerd. In totaal namen 228 leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar deel aan deze gloednieuwe wedstrijd.

Waarom is het Nederlands nog niet zo’n gekke taal voor dyslectici? Hoe koppel je oude Vlaamse liederen aan de juiste melodie? Hoe kan je orde aanbrengen in een stapeltje literaire handschriften? En wat hebben het Turks en het Nederlands met elkaar gemeen? Dit soort vragen kregen bijna 350 middelbare scholieren in Nederland en Vlaanderen voorgeschoteld op de allereerste Olympiade Nederlands.

Nood aan neerlandici

“De leerlingen vonden het een leuke ervaring”, vertelt leerkracht Nederlands Tatiana Van den Branden, die met haar leerlingen van het Go! Atheneum in Vilvoorde aan de Olympiade deelnam. “Plaatsnemen in een grote aula, originele en gevarieerde vragen oplossen, deelnemen aan de allereerste Olympiade Nederlands ooit. Mijn leerlingen zullen die woensdagnamiddag niet snel vergeten.”

Gemiddeld haalden de Vlaamse deelnemers 66/100. “Dat overtreft onze verwachtingen”, zegt Kevin Absillis. Hij is professor Nederlandse letterkunde aan UAntwerpen en een van de samenstellers van de proef. “De vragen waren heus niet eenvoudig. Toch lieten alle finalisten scores optekenen van 90/100 of meer. Er bestaat dus onmiskenbaar nog genoeg belangstelling en talent voor de Nederlandse taal en literatuur. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren die zulke mooie scores halen op deze proef erg succesvol zouden zijn in de universitaire opleiding Nederlandse taal- en letterkunde. Hopelijk overwegen ze die keuze ook, want onze arbeidsmarkt heeft dringend nood aan neerlandici.”

In Nederland, waar de schriftelijke proef eveneens werd afgenomen, lag het gemiddelde op 64/100. Voor de topscore tekende een leerlinge uit de Antwerpse grensgemeente Essen: zij haalde maar liefst 94/100.

Workshop op de VRT

De Vlaamse en Nederlandse deelnemers met de hoogste scores nemen het op 25 april 2020 tegen elkaar op in de internationale finale. Ze buigen zich momenteel over een diepgravende onderzoeksvraag. Tijdens de finale moeten ze hun bevindingen presenteren voor een jury van experts. Alle finalisten worden gecoacht door een professor en krijgen zelfs een workshop op de VRT om hun presentatievaardigheden te verfijnen.

Wil je zelf je talent voor de studie van de Nederlandse taal en literatuur testen? Surf dan nu naar www.olympiadenederlands.org. Alle vragen uit de schriftelijke proef zijn inmiddels online beschikbaar, mét hun soms verrassende antwoorden.