Voorbeeldvraag 4

Historische taalkunde

Het werkwoord ‘klinken’ is in het Nederlands steeds iets anders gaan betekenen. Eerst was dat: ‘een helder geluid afgeven’, toen gewoon ‘geluid afgeven’ en nog later kon het ook als koppelwerkwoord gebruikt worden zoals in ‘Je klinkt jaloers’.

Stadium I: 14e eeuw (klinkt = een helder geluid voortbrengen)
Stadium II: 16e eeuw (klinkt = geluid voortbrengen)
Stadium III: 16e eeuw (klinkt = lijkt te klinken als; op basis van geluid)
Stadium IV: 17e eeuw (klinkt = lijkt op; op basis van bepaalde evidentie)

Geef van onderstaande zinnen aan in welk stadium ze volgens jou voor het eerst gebruikt konden worden.

De Olympiade Nederlands dankt Suzanne Aalberse voor het aanleveren van deze voorbeeldvraag.