Voorbeeldvraag 3

Moderne letterkunde

Typisch voor de titels van Suske en Wiske-albums is dat ze klankeffecten vertonen. De meeste klankeffecten hebben in de taal- en letterkunde specifieke namen. Hieronder geven we van een 3-tal klankeffecten de naam met telkens 2 voorbeelden:

Alliteratie

De koddige kater

De briesende bruid

Semi-alliteratie

De brullende berg

De toornige tjiftjaf

Omgekeerd rijm

De nerveuze Nerviërs

De olijke olifant 

Kun jij nu het klankeffect in de onderstaande titels zelf benoemen?