Veelgestelde vragen

De Olympiade Nederlands staat open voor alle leerlingen vanaf 15 jaar uit het vijfde en zesde jaar middelbaar / secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Docenten schrijven hun leerlingen in voor de voorronde van de Olympiade Nederlands via deze link. Leerkrachten kunnen ervoor kiezen hele klassen of individuele leerlingen aan te melden.

Docenten prikken een tijdsblok van 90 minuten in de week van 15 tot en met 19 januari 2024. Het is niet mogelijk een deelnamemoment buiten die periode te organiseren.

De deelname aan de schriftelijke voorronde neemt 90 minuten in beslag.

De voorronde verloopt via de online webomgeving “Qualtrics”. Docenten die leerlingen hebben ingeschreven, krijgen in de week van hun deelname een link toegestuurd die ze met de deelnemers kunnen delen. Deze link blijft de hele week geldig.

Qualtrics is het digitale platform dat tijdens de voorronde gebruikt wordt om de vragen te beantwoorden. Dit platform functioneert binnen de internetbrowser. Er hoeft dus geen extra software geïnstalleerd te worden. Het platform werkt met ieder besturingssysteem en met elke internetbrowser. Na de finale worden de gegevens van de deelnemers gewist.

Deelnemers hebben een computer/laptop nodig met een stabiele internetverbinding. Ook kladpapier kan van pas komen.

Mocht indienen via Qualtrics ter plekke niet lukken, kunnen de antwoorden later nog ingevoerd worden in de openstaande sessie.

Als het platform Qualtrics niet werkt, kunnen de leerlingen ook deelnemen via BookWidgets. Deze applicatie werkt op een gelijkaardige manier als Qualtrics. De link naar de BookWidget vinden leerkrachten eveneens in de infomail die ze een week voor hun deelname ontvangen. Let op: gebruik deze mogelijkheid enkel als Qualtrics niet naar behoren functioneert!

Mochten er toch technische problemen optreden, dan kan de begeleidende leerkracht zich steeds wenden tot de organisatie. De contactpersonen zijn in de week van 15-19 januari 2024 steeds beschikbaar voor vragen. Hun telefoonnummers worden in de week voor de schriftelijke proef naar de leerkrachten gemaild.

Tijdens de voorronde moet er een toezichthouder aanwezig zijn, maar dit hoeft niet de taalleerkracht te zijn die de leerlingen heeft ingeschreven.  De toezichthouder mag geen vragen over de voorronde beantwoorden en moet erop toezien dat deelnemers niet spieken, met elkaar communiceren of op een andere manier bedrog plegen.

Voor de voorronde van de Olympiade Nederlands is er geen voorkennis nodig. De voorbeeldvragen van vorige edities die te raadplegen zijn op de website van Olympiade Nederlands zijn wel een indicatie van het soort vragen die gesteld kunnen worden.

De deelnemers ontvangen hun individuele score, maar er wordt geen individuele feedback gegeven. Nadat alle antwoordformulieren zijn verwerkt, verschijnt er op de website van de Olympiade Nederlands wel een algemeen overzicht van de scores die de deelnemers behaalden.

Raadpleeg dan zeker het wedstrijdreglement. Vind je daar het antwoord ook niet, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.